Loading Events
  • This event has passed.
  • STARTJul 21st - 12:00am

  • ENDJul 21st - 11:59pm

  • VENUE

  • TICKET PRICE

Te am 3 – Tea at 3

Tea at 3

As part of our 25 year celebrations, we’ll be encouraging everyone to take part in Tea at 3 on 7th July.  It’s fun and easy to get involved in and we would love to have your support!

We can give you lots of ideas – A Mad Hatter’s Tea Party; a Teddy Bear’s Picnic, ask colleagues for a donation at their tea break; run a Tea Dance at your local club; a garden party; or even a G&’T’ party!  We can help print tickets and posters for you too.

What better way to celebrate than by holding an afternoon tea event in aid of the hospice?

To all of our past and present supporters, thank you for making today matter in aid of the Hospice at Home Gwynedd and Anglesey.

Te am 3

Ar 7fed Gorffennaf byddwn yn annog paw bi gymryd rhan mewn “Tea am 3”.  Mae’n hwyl ac yn hawdd cymryd rhan.

Byddem wrth ein bodd cael eich cefnogaeth!

Gallwn roi llawer o syniadau i chi – Te parti Mad Hatter, Picnic Tedi Bêr, gofynnwch i gydweithwyr am rodd yn ei hegwyl de, cynnal Te yn eich clwb lleol, parti gardd, neu hyd yn oed parti G&T! Gallwn helpu brintio tocynnau a phoster ii chi hefyd.  Pa ffordd well i ddathlu na thrwy gynnal digwyddiad te prynhawn er budd yr Hosbis?

I bob un o’n cefnogwyr gorffennol a’r presennol, diolch i chi am wneud heddiw fater er budd yr Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn.

VENUE MAP