Swyddi Gwag – Medi 2016

Swyddi Gwag – Medi 2016

Swyddi Gwag – Medi 2016

Mae’r Elusen yn edrych am unigolion uchel eu cymhelliant a brwdfrydig ar gyfer y swyddi canlynol:

Arweinydd Tîm HUB Pwllheli – Dyddiad cau 28.9.2016

Swydd 30 awr wedi ei leoli yn ein siop elusen ym Mhwllheli. Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhediad y siop o ddydd i ddydd. Bydd deiliad y swydd hefyd yn trefnu ac yn cefnogi mentrau codi arian lleol a gweithgareddau yn yr ardal ddynodedig.

Cydlynydd Gwirfoddoli – Dyddiad cau 12.10.2016

Swydd 21 awr wedi ei leoli yng Nghaernarfon/Bangor. Bydd y Cydlynydd Gwirfoddoli yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi’r Tîm Rheoli i gyflawni eu dyletswyddau trwy recriwtio, cadw a hyfforddi gweithlu gwirfoddol cryf ac effeithiol.

E-bostiwch Justine.Williams3@wales.nhs.uk am ffurflen gais neu cysylltwch gyda’r swyddfa ar 01286 662772 am fwy o fanylion.

Byddai gwybodaeth o’r Gymraeg yn fantais neu barodrwydd i ddysgu.