Codi Arian

Codi Arian

Er mwyn cynnal ein gwasanaethau codi arian presennol. Gallwch ein helpu drwy …

GWNEUD RHODD

 • Just Giving: make a secure online payment
 • JustTextGiving: text HOSB25 (+ the amount you wish to donate i.e. £2) to 70070
 • Join our lottery
 • Send us a donation by post* Our Address
 • Set up a regular donation to support our work
 • To raise funds on the internet go to: easyfundraising.org.uk
 • *Gwnewch eich siec yn daladwy i Hosbis yn y Cartref Gwynedd a Môn

  Cymynroddion a ‘ Er Cof ‘ o anwylyd                                                                                                                        Gallai sôn bach yn eich ewyllys yn gwneud gwahaniaeth mawr i Hosbis yn y Cartref a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu

  Cymorth Rhodd                                                                                                                                                                                    Os ydych yn talu treth yn y DU , gallwn hefyd adennill y dreth ar eich cyfraniad heb unrhyw gost ychwanegol drwy’r cynllun cymorth rhodd . Rhodd ffurflenni datganiad gymorth ar gael ym mhob un o’n siopau neu o’n Brif Swyddfa.

  Tuniau Casglu                                                                                                                                                                           Siopau , Cyhoeddus Tai a Gwestai yn gallu ein cefnogi drwy gael tun casglu ar y cownter ar gyfer cwsmeriaid newid bach .

  Canolfannau Cymunedol                                                                                                                                                Ymunwch canolbwynt cymunedol yn eich ardal chi ac yn helpu’r tîm i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau i godi arian a hyrwyddo Elusennau.

  Community hubs are situated in:
  Anglesey – Llanfairpwll, Llangefni and Valley
  Gwynedd – Pwllheli, Criccieth and Dolgellau

  Join us as a ‘Fundraising Volunteer’
  Volunteers assist the Fundraising Teams with events and income generation initiatives.

  Events
  Various events are organised throughout the year such as, Ladies Lunches, Charity Dinners, Sponsored Walks, Abseils, Coffee Mornings etc. which we advertise across the region and on Twitter, Facebook and Website.

  Facebook
  Become a Facebook friend and keep up to date with Hospice at Home news and events.

  Corporate Sponsorship
  From payroll giving, donating goods or supporting one of our events or staff members,
  your level of support can be tailored to fit our Charity and your organisation

  Donate to our Charity Shops
  Donate good quality items to any of our Charity Shops