Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Swyddi Gwag – Medi 2016

Mae’r Elusen yn edrych am unigolion uchel eu cymhelliant a brwdfrydig ar gyfer y swyddi canlynol: Arweinydd Tîm HUB Pwllheli – Dyddiad cau 28.9.2016 Swydd 30 awr wedi ei leoli yn ein siop elusen ym Mhwllheli. Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhediad y siop o ddydd i ddydd. Bydd deiliad y swydd hefyd yn […]
Read more