Arweinydd Tîm Llanfair / Phorthaethwy

Arweinydd Tîm Llanfair / Phorthaethwy

Arweinydd Tîm Llanfair / Phorthaethwy

Mae’r Elusen yn edrych am unigolyn uchel eu cymhelliant a brwdfrydig ar gyfer y swydd ganlynol:

Arweinydd Tîm Llanfair / Phorthaethwy

Swydd 35 awr wedi ei leoli yn ein siopau elusen yn Llanfairpwll a Phorthaethwy. Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhediad y 2 siop o ddydd i ddydd. Bydd deiliad y swydd hefyd yn trefnu ac yn cefnogi mentrau codi arian lleol a gweithgareddau yn yr ardal ddynodedig.

E-bostiwch Pauline.Jones11@wales.nhs.uk  am ffurflen gais neu cysylltwch gyda’r swyddfa ar 01286 662772 am fwy o fanylion.

Byddai gwybodaeth o’r Gymraeg yn fantais neu barodrwydd i ddysgu.

Dyddiad cau 23 Mehefin 2016